A főkráterek elhelyezkedése az Etnán – Forrás: http://www.guidevulcanologicheetna.it

 2006 és 2011 között az Etna csúcskráterei közül főleg a Délkeleti-kráter volt aktív.  2011 elején három paroxizmust követően ez a kráter néhány hetes szünetet tartott, majd újra robbanások vették a kezdetüket. Ez alkalommal nemcsak a régi, hanem az Új-Délkeleti-kráter is működni kezdett, erős, robbanásos kitörésekkel.

2011 júliusában 10 év nyugodt időszakot követően a Bocca Nuova is feléledt. Az aktivitás hamukibocsátással kezdődött, majd ezt követték a Stromboli-típusú kitörések. 2012-ben ezek az explozív kitörések megismétlődtek, ennek következményeként a kráter belsejében egy kisebb kúp jött létre. 2012 nyarára a Bocca működése fokozatosan megszűnt.

2013 februárjában a jelenleg legaktívabb kráter, az Új-Délkeleti-kráter Stromboli-típusú kitöréseit a Bocca Nuova lávaszökőkútja kísérte. Ezzel egy időben a Voragine is aktivitásba kezdett. Ez a kráter 1999 októbere óta nem működött. Ez alkalommal is gyenge aktivitást mutatott.

Ugyanez év októberében az Északkeleti-kráter, a Bocca és az Új-Délkeleti-kráter  egyszerre lépett működésbe rövid, de erős kitörésekkel és egy kisméretű piroklaszt-árral. Az Új Délkeleti-kráter kitörései során a lávaszökőkutak elérték az 1 km-es magasságot, a visszahulló hamu pedig nem kis kárt okozott a hegy lejtőin.

Összességében 2011 és 2013 között 44 paroxizmus történt, amely következményeként a hegy csúcsrégiójának morfológiájában jelentős változás következett be. Egy új vulkáni kúp jött létre, rengeteg zárványos kőzet hullott alá és a Valle del Bove-ba különösen sok láva folyt le.

Lávafolyás az Etnán, 2017 március 26-án

Lávafolyás az Etnán, 2017 március 26-án

2014 januárjában az Új-Délkeleti-kráter robbanásokkal és hamukitörésekkel kezdett ismét működni, majd a kúp keleti oldalán lávafolyás indult. A hónap végére a kitörések csökkentek, de az effúziós tevékenység változatlan maradt. Amikor a robbanásos kitörések újra kezdődtek itt, a kráter mindkét kürtőjéből gáz, por és izzó kőzetanyag hullott a Valle del Bove területére. Ezt az időszakot erős aktivitás, erős kitörések és változatos lávafolyások jellemezték.

2014-ben egy új kitörési ciklus vette kezdetét. A Valle del Bove nyugati falánál, az Északkeleti-kráter lábánál egy repedés nyílt és egy hónapon keresztül innen folyt az olvadt kőzet. Ezután az Új-Délkeleti-kráter lépett megint működésbe, Stromboli -típusú kitörésekkel és lávafolyással.

2015-ben az Északkeleti-kráter vette át az aktivitást, ekkor itt lehetett por- és hamukitörést, illetve lávafolyást megfigyelni. A láva a Monte Simone parazitakráter irányába folyt, s a kiindulóponttól 5 km-re állt meg.  Ebben ez időszakban a Voragine ismét működött kisebb hamukitörésekkel, végül ez a periódus 2015 decemberében egy erős robbanásos kitörésben és lávaszökőkútban érte el csúcspontját. A lávaszökőkút ekkor elérte az 1 km-es magasságot.

Ebben az évben a Délkeleti-kráter instabil, töredezett oldalán megcsúszott a föld és az izzó kőzet magával sodorta a hegy oldalát. Ez a csuszamlás két napig tartott.

2016 májusában az Északkeleti-kráterben jelentősen megemelkedett a magmaszint, ennek következményeként izzó kőzetet és lávabombákat lövellt ki a vulkán. Ezzel egy időben a Voragine is működésbe lépett kitörésekkel és lávafolyással.

2016 augusztus 7-én a Voragine belsejében egy új, 20-30 méter széles hasadék nyílt. A kürtő létrejöttét nem kísérte semmiféle kitörés, csak izzó gáz. A  kialakulása talán a Központi-kráter alakváltozásának, hűlésének köszönhető.

2016 májusa után a vulkán 8 hónapon keresztül pihent, egészen 2017 januárjáig, amikor a Délkeleti- és az Új-Délkeleti-kráter közti kis kúpból hamukitörés kezdődött, majd felerősödött és a működésére lávafolyás és robbanások voltak a jellemzők. Ez a kis kúp különben 2015 január-februárjában keletkezett egy explozív kitörés során, de ezidáig nem követte újabb aktivitás. Ez a kitörés júniusig tartott, ez az időszak az Etna egy kimondottan aktív ciklusa volt. Számos lávafolyás és Stromboli-típusú kitörés jellemezte. A legaktívabb a Délkeleti-kráter volt, de a többi kráter is működött.

Stromboli-típusú kitörés

Stromboli-típusú kitörés

2017 júniusa és novembere között a csúcskrátereket folyamatos gázkibocsátás jellemezte. Novemberben az Északkeleti-kráter a megszokott módon erős gázkibocsátásba kezdett, majd a kráter belsejében több kürtő nyílt, innen Stromboli-típusú kitörések voltak megfigyelhetők.

2018-ra a Bocca aktivitása csökkent, az Északkeleti-kráter folyamatos fumarola-tevékenységet mutat. Az Új-Délkeleti-kráter intenzitása is csökkent. A mostani helyzet kitörések közti állapotként definiálható, amelyben természetesen bármikor hirtelen változás következhet be.

 

Fordította: Érdi-Krausz Erika

 

Forrás: http://www.guidevulcanologicheetna.it/vulcano-etna-geologia-storia-evolutiva/