Részlet Kessler Hubert könyvéből

Részlet Kessler Hubert könyvéből

Egy baráti vállalkozásként működő digitális nyomda közreműködésével egyesületünk 2016-ban „Barlangász Klasszikusok” címmel új könyvsorozatot indított útjára. Persze az „új” jelző itt részben idézőjeles, hiszen régi – ma már csak antikváriumokból, esetleg könyvtárakból beszerezhető – könyvek újbóli kiadásáról van szó, másrészt viszont ténylegesen új, mert ezeket az eredeti tartalmakon felül különböző extrákkal, izgalmas, korábban nem publikált anyagokkal egészítették ki a szerkesztők.

Ilyen extrák, például korabeli levelek, az eredeti könyvből kimaradt fotók, a szerzők által annak idején felhasznált forrásmunkák (pl. naplójegyzetek), táviratok, a könyv megjelenése idején a szerző kézjegyével ellátott képeslapok, a könyvhöz, illetve szerzőjéhez köthető tanulmányok.

A barlangkutatás, mint ahogy minden tudományos tevékenység, jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Fejlődtek a vizsgálómódszerek, amelyek révén új elméletek születtek. Kifinomultabbá váltak azok a módszerek, amelyekkel új barlangokat vagy barlangrészeket tárhatunk föl a korábbiakhoz képest kevesebb idő- és energiaráfordítással. Mindezek ellenére szűkölködünk a barlangkutatás lényegét, szépségét a laikus nagyközönség felé is közérthetően, érdekesen, figyelemfelkeltő módon átadó ismeretterjesztő anyagokban. Olyanokban, amelyek több generáció tagjaival is oly sikeresen ismertették meg a föld mélyének titkait, s olyanokban, amelyek ilyesformán nagyban hozzájárultak természeti környezetünk megismeréséhez és megóvásához, s végeredményként a földrajz szeretetéhez. Az pedig már csak „hab volt a tortán”, hogy a barlangkutatók ma már sajnos egyre inkább kiöregedő táborát is jelentékeny mértékben tudták növelni az e témában megjelent kalandos beszámolók, amelyek egyben kordokumentumok, de a barlangászathoz, túrázáshoz kedvet teremtő, lelkesítő, kedves írások is.

Úgy véljük, hogy a klasszikusok nemcsak a zenében, hanem a könyvekben is hatásos közlők, még akkor is ha nem szépirodalomról, hanem „csupán” a kevésbé populáris ismeretterjesztésről van szó. (Bár az, hogy kevésbé populáris, csak a mai korra értendő, hiszen 40-50-60 évvel ezelőtt magyar nyelven 6-10 ezer példányban jelentek meg ezek a munkák.)  Valahol ezt a gondolatot fogalmaztuk meg magunkban, amikor elsőként egy szűkebb baráti/szakmai kör számára álltunk neki régi könyvek leporolásának. Tulajdonképpen akkor fogalmazódott meg a sorozat elindításának ötlete, amikor könyvtárak leselejtezett állományában bukkantunk a számunkra igen értékes könyvekre, amelyek minden bizonnyal a szemetesbe kerültek volna, jobb esetben pedig az iskolai papírgyűjtő versenybe. Úgy véltük, hogy ezek a könyvek és persze alkotóik megérdemlik, hogy még évekig, esetleg évtizedekig könyvespolcon maradjanak. Ehhez pedig – úgy véltük – valamiképpen meg kell újítanunk ezeket a nagyszerű alkotásokat (természetesen az eredeti tartalom változtatása nélkül), mégpedig úgy, hogy különböző kiegészítő tartalmakkal (eredeti fotókkal, korábban nem publikált naplójegyzetekkel, az adott kort megidéző történetekkel, plakátokkal, képeslapokkal, térképekkel stb.) bővítjük, mai tudásunkkal értékeljük, kommentáljuk mondanivalóját,  segítve ezzel a mai olvasóközönséget.

Bernáth László Jakucs Lacinak küldött levele a Faggyúfáklyás-expedíció megjelenésének idején részlet)

Bernáth László Jakucs Lacinak küldött levele a Faggyúfáklyás-expedíció megjelenésének idején részlet)

Hála a digitális nyomdatechnikának, a könyvek gyártását a megrendelők számához tudjuk igazítani, és már akár 10 példány kiadása is megoldható, illetve ha az igények ezt kívánják, a kötetek legyártása 1-2 alatt teljesíthető.

A kollekciót illetően kezdetben néhány könyvben gondolkodtunk, ám a barlangász társadalom részéről megnyilvánuló kedvező fogadtatás (folyamatosan kapjuk az ötleteket) újabb és újabb könyv megjelentetésére ösztönöz bennünket, sőt kísérletképpen néhány folyóirat, illetve fűzött kiadvány (füzet) reprodukálása is megtörtént.

A reprintek az eredeti kiadó vagy/és szerző családtagjának, örökösének, hagyatékgondozójának hozzájárulásával jelennek meg. Kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, kizárólag egyesületünkön keresztül rendelhetők meg. Személyes átvételre Dorogon, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban, vagy a Sátorkőpusztai-barlangnál (itt kizárólag látogatási napokon) van lehetőség. A kiadványok ára a postaköltséget nem tartalmazza.

A “Barlangász Klasszikusok” sorozat főszerkesztője és felelős kiadója: Lieber Tamás, a BEBTE elnöke

A szerkesztésben közreműködik: Székely Kinga

A nyomdai előkészítés, kivitelezés: Nyíri Károly és Gergely Zsolt munkája

 

A KOLLEKCIÓ

1-IMG_20170212_0002

A könyv ára: 1500 Ft

Haroun Tazieff: A Saint Martin barlang titka

A Pireneusokban található Pierre-Saint Martin-barlangba szervezett  1952-es nagyszabású kutatóexpedíció  máig leghitelesebb beszámolója.  A magyar nyelven Hap Béla fordításában 1969-ben megjelent könyvből képet kaphatunk a francia barlangkutatók izgalmas munkájáról, valamint a fiatal Marcel Loubens tragikus halálának körülményeiről.

A kötet a BEBTE által életre hívott „Barlangász Klasszikusok” c. könyvsorozat  első darabja, amely az eredeti,  magyar nyelven 1969-ben megjelent könyv reprint kiadása. Az eredeti tartalmat az alábbi  extrákkal egészítették ki a kötet szerkesztői; Norbert  Casteret  beszámolója az 1952-es tragédiáról, Kunisch Péter írása a barlangban  közelmúltban lezajlott  túráról. A kötet  reprintjének 2017-es 2. kiadásában néhány korabeli fotó digitálisan színezett változata is helyet kapott.

 Megjelent: 2016

 

 

1-IMG_20170212_0001

A könyv ára 2500 Ft

Jakucs László: A faggyúfáklyás expedíció

A neves barlangkutatónk, Jakucs László, az Aggteleki-cseppkőbarlang mélyére igen különleges kutatóexpedíciót vezetett. Primitív faggyúfáklyákkal, ősember módjára, az utak és a járást megkönnyítő hidak érintése nélkül munkatársaival végigjárták a hatalmas cseppkőbarlangot. Az út során, amely három napot vett igénybe, teljesen az ősember életmódját és több ezer évvel ezelőtti szokásait rekonstruálták. Ennek az érdekes vállalkozásnak  beszámolója a könyv, amely eredetileg 1962-ben, több mint 6000 példányban jelent meg.

A BEBTE által szerkesztett reprint kiadás tartalma számos extrával, érdekességgel bővült (pl. az eredeti kiadásban nem  közölt fotókkal, a résztevők naplójegyzeteivel, egy, a szerzőnek küldött levéllel, az eredeti könyv utóéletével foglalkozó  írással).

 Megjelent: 2016

 

 

 

1-IMG_20170212_0004

A könyv ára: 2000 Ft

Kessler Hubert: Barlangok mélyén

A „Barlangok mélyén” című, 134 oldal terjedelmű, Kessler Hubert 36 fényképével illusztrált könyv a Franklin-Társulat kiadásában 1936-ban, kemény és papírkötésben egyaránt napvilágot látott. A könyvben az érdeklődők a barlangokról szóló általános ismeretek mellett, természetesen főként az író saját élményein alapuló történetekről olvashattak. Népszerűségét mutatja, hogy a kiadó 1942-ben egy második, bővített megjelentetés mellett döntött. Az eredeti szöveg és képanyag nem változott, csak két fejezettel és 10 fényképpel egészült ki. Abban a Baradlával egy rendszert alkotó, de a trianoni döntés alapján Szlovákia alatt húzódó Domica-barlang határsértéssel egybekötött illegális megtekintéséről, és a bécsi döntés alapján 1938-ban történt visszacsatolásáról szól.

Kessler munkáját minden barlanggal foglalkozó személy ismeri, de feltehetően a két kiadás, illetve az eltérés csak keveseknek tűnt fel. Ez a reprint erre hívja fel az érdeklődők figyelmét. Az extra tartalmat ebben a kötetben Székely Kinga tanulmánya, valamint néhány Kessler-archívumból származó fotó és képeslap jelenti.

 Megjelent: 2016

 

 

 

1-IMG_20170212_0005

A könyv ára: 3500 Ft

Jakucs László: A Békebarlang felfedezése

Az aggteleki Béke-barlang 1952-es felfedezésének és feltárásának hiteles krónikája, a kutatás vezetőjének tollából. A könyv a barlangok kialakulásával, a karsztok működésével is foglalkozik, így a feltárás történetének bemutatásán túl komoly ismeretterjesztő munka.

A kötet számos extra tartalommal bővült, pl. a szerző szüleinek küldött, a felfedezés tényét közlő táviratával, néhány korábban nem publikált fotóval, a Béke-barlangot bemutató korabeli előadás plakátjával, a barlang feltérképezésének történetével, a szerzővel 22 évvel ezelőtt tett barlangtúra beszámolójával.

Megjelent: 2017. augusztus

 

 

 

 

A könyv ára: 3000 Ft

A könyv ára: 3000 Ft

Dr. Dudich Endre: Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke 

Dudich Endre 1932-ben megjelenő, monográfiával felérő munkája átfogó képet ad a Baradla-barlangról, és általánosságban véve a barlangokról, azok és kitöltéseik képződéséről. A barlangbiológiával foglalkozó szerző e szakterület kimagasló eredményeket elért tudósa, a Baradla-barlangban létesített barlangbiológiai kutatóállomás létrehozója. A könyv átfogó ismertetést nyújt a Sajó-Bódva térségéről, és hazánk e korban ismert jelentősebb barlangjairól.

A kötet számos korabeli fotót, dokumentumot tartalmaz, és Székely Kingának a könyv születésével és annak előzményeivel foglalkozó tanulmányát.

Megjelent: 2017. november

 

 

 

 

 

A könyv ára: 1500 Ft

A könyv ára: 1500 Ft

Jakucs László: Cseppkőország mélyén

Jakucs László geológus, barlangkutató, az aggteleki Baradla-barlang igazgatója, 1964-ben megjelent könyvében elsősorban a gyerekeket szólítja meg, s avatja be őket a barlangok, s a barlangkutatás rejtelmes világába. Barlangkutatóknak, különösen kezdőknek még ma is alapmű. A könyvet Lieber Tamás Szlovén-karsztról szóló, 2012-ben az Élet és Tudományban is megjelent írása egészíti ki.

Megjelent: 2018. január

 

 

 

 

 

 

 

Kessler Hubert - Megay Géza: Lillafüred barlangjai

A könyv ára: 2000 Ft

Kessler Hubert – Megay Géza: Lillafüred barlangjai

Kessler Hubert hidrológus, barlangkutató és Megay Géza régész közös munkája, amely a lillafüredi látogatható barlangok (István- és Anna-barlang) ismertetésén túl a Bükk ősrégészeti szempontból jelentős barlangjait ismerteti. Az eredeti könyv három kiadás élt meg. Reprintünket az 1961-ben megjelent 2. kiadás alapján készítettük.

A könyvet Regős József barlangkutató, túravezető, a bükki “ősemberbarlangok” szakavatott ismerője látta el kiegészítésekkel, aktualitásokkal.

Megjelent: 2018. február

Kessler Hubert: A Nagy-Baradla

(füzet)

1-IMG_20161229_0001

1934-ben kiadott, 48 oldalas füzet reprintje.      A füzet ára: 500 Ft

 

Turistaság és Alpinizmus

(Folyóirat-kivonat)

1-IMG_20161230_0003-001 másolata

A reprint a folyóirat 1932. októberi lapszámának 8 oldalas kivonatát tartalmazza; Kessler Hubert „Aggteleki felfedezések” c. cikkét. A folyóirat-kivonat ára: 300 Ft

 

Jakucs László: Az aggteleki Baradla-barlang

10x13,5

A 64 oldalas füzet ára 500 Ft

Jakucs László: Magyarország nevezetes karsztjelenségei

A füzet ára: 500 Ft

A 48 oldalas A/5-ös formátumú füzet ára: 500 Ft

 

Dr. Balázs Géza könyvismertetője az Élet és Tudomány folyóiratban

Dr. Balázs Géza könyvismertetője az Élet és Tudomány folyóiratban

KÖNYV A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGRÓL

Lieber Tamás – Szilvay Péter: A Sátorkőpusztai-barlang monográfiája

1-nyomdai munkák2017január

A könyv és a reprint folyóirat ára együttesen: 3800 Ft

Annak idején nagy nyilvánosságot kapott az a hír, hogy 1946-ban dorogi természetjárók páratlan szépségű barlangot fedeztek fel a Nagy-Strázsa-hegyen.  A Sátorkőpusztai- barlang feltárása a magyarországi  barlangkutatás mérföldkövét jelentette, mert a hévizes barlangok alapos megismerésére ösztönözte a szakembereket.

Ahogy a barlangok kutatása, úgy ez a 184 oldalas monográfia összeállítása is igazi csapatmunka eredménye; neves  kutatók bevonásával íródott. A könyv a Sátorkőpusztai-barlang felfedezéstől napjainkig tartó kutatástörténetének bemutatásán túl a barlang keletkezését is szakmai részletességgel tárgyalja. E könyv esetében természetesen új, 2016 novemberi kiadásról van szó.

A színes képekkel, dokumentumokkal, kihajtható térképmelléklettel illusztrált könyv megrendelői az Élet és Tudomány folyóirat 1947. április 1-jén megjelent számának [ebben található Jakucs László cikke a barlang 1946-os felfedezéséről]  másolatát is megkapják.

 

 

ELŐKÉSZÜLETBEN

 

IMG_20180226_0002

Várható megjelenés: 2018. május

 

IMG_20180226_0004

Várható megjelenés: 2018. augusztus