A 2024 júliusában köztereken is megjelenő hirdetőtáblánk tartalma (Cserős Bettina munkája)

A 2024 júliusában köztereken is megjelenő hirdetőtáblánk tartalma (Cserős Bettina munkája)

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) tagsága 2019-ben hozta létre a Szemétirtók csoportot azzal a céllal, hogy az egyesület környezet- és természetvédelmi munkáját némiképp leválassza barlangkutatói tevékenységétől, jóllehet a kettő sokszor találkozik.
Azért tartottuk fontosnak, hogy ebbéli törekvéseink nagyobb nyilvánosságot kapjanak, hiszen önmagában a barlangkutatás a legtöbb ember számára nem jelent különösebb hívószót. Ezzel ellentétben szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk védelme mindannyiunk számára fontos (kellene, hogy legyen!).

A Szemétirtók közössége nem korlátozódik a BEBTE tagságára, annak ellenére, hogy a csapat Facebook oldalát mi magunk működtetjük és a nyilvános programoknak rendszerint szervezetünk különböző felületein igyekszünk teret biztosítani. De a lehetőség, hogy valaki „szemétirtóvá” váljon, mindenki számára adott.

Küldetésünk kettős; részben gyakorlati részvételt igénylő akcióprogramokkal (szemétszedések, faültetések, szelektív hulladékgyűjtő-napok) kívánjuk felhívni a figyelmet a környezetünkben fellelhető problémákra, másrészt ismeretterjesztő kiadványokkal (Szemétirtók-irka, hirdetőtáblák, plakátok) szeretnénk elősegíteni a környezettudatos szemlélet minél szélesebb körben történő elterjedését. A legfontosabb természetesen a lakosság érzékenyítése olyan problémákkal szemben, mint például a szemetelés vagy a zöld felületek átgondolatlan irtása.
Eddigi működésünk alatt az alábbi konkrét problémákat vettük górcső alá, tettük szóvá és kampányainkban is hangsúlyos szerepet szántunk ezeknek:

- Cigarettacsikkek problémája
– Égbe szemetelés problémája (luftballon)
– Autóból szemetelés problémája
– Fűkaszálás problémája
– Városi zöldfelületek karbantartása
– Palackozott ásványvizek problémája
– Illegális hulladéklerakók problémája
– Szelektív hulladékgyűjtés hiánya