2008. február – március

palarek18

Egy elbontott stég helye

Hosszú idő után végre reménykedhetünk abban, hogy az esztergom-kertvárosi Palatinus-tó gazdátlannak tűnő keleti, vagyis sátorkői oldala rendezett küllemet kap. Az Esztergomi Önkormányzat első körben kb. 2 millió forintot költ a rendezetlen állapotok megszűntetésére, tudtuk meg Heer Lajostól a ketvárosi strand vezetőjétől, a projekt végrehajtásának felelősétől.

Egyesületünk mintegy másfél évtizede küzd a problémák orvoslásáért. Anyagi lehetőségeink szűkössége miatt leginkább kampánytevékenységet végeztünk, ami fontos volt ugyan, de korántsem annyira, mint amennyit a fenntartónak, vagyis a városnak kellett volna megtennie a tó érdekében. Úgy tűnik, hogy a döntéshozók végre felelősséget vállaltak térségünk nyaranta egyik leglátogatottabb területéért, és ezt a gyakorlatban is kifejezésre juttatják.

Március első hetében munkagépektől hangos a tópart.
A változások legszembetűnőbb jele, amelyről már a március 4-i bejáráson meggyőződhettünk, a szeméthalmok eltűnése, valamint az engedély nélküli horgászállások megszűnése.

Mivel a tó mesterséges eredetű, nem beszélhetünk a természetes állapotok visszaállításáról, de a természetesnek tetsző állapotok elérése célként fogalmazódott meg február 29-én. Ebbe a képbe nem férnek bele a vízbe illegálisan beépített (homokkal, hordókkal, gumiabroncsokkal, betontörmelékkel erősített), szeméthalmokkal övezett horgászállások, csakúgy, mint a vadkempingezőknek menedéket nyújtó ápolatlan bozótosok. Belefér viszont, és szükséges is a parti növényzet – így a nád és különböző fafajok – gyarapítása, gondozása.

A terepbejáráson jelen lévő szakemberek részéről igényként fogalmazódott meg többek között a erősen iszapos partmenti mederrész kikotrása (itt a tó a búvárok állítása szerint töménytelen hulladékot rejt), az abrázió (hullámverés) által pusztított partszakaszok rézsűzése, a benőtt sitthalmok elbontása, a szemétgyűjtőként funkcionáló egykori bányagödrök kitakarítása és homokkal való feltöltése.

A feladatok elvégzésével nem a strand területének kiterjesztése a cél, hanem az évtizedek óta hiányzó rendezett viszonyok megteremtése. Persze a munka nem érhet véget e nagyszabásúnak induló projekttel, hiszen a létrehozott állapotok fenntartása legalább ilyen fontos. Az állandó felügyelet biztosítása, a szeméttárolók és mobil illemhelyek megléte a város tenni akarását jelentős mértékben erősítheti!

Szöveg és kép: Lieber Tamás

A február 29-i terepbejárás felvételei

Ápolatlan partrészlet

Ápolatlan partrészlet

Ez volt/van a vízben. A próbakotrás eredménye

Ez volt/van a vízben. A próbakotrás eredménye

Szemrevételezés

Szemrevételezés

Szemrevételezés

Szemrevételezés

palarek4

Egykori bányagödröcskék, melyek kitakarításra, majd betemetésre várnak

Hulámvájta partrészlet

Hullámvájta partrészlet

A leégetett nádasban hulladékok tömkelege. A nád néhány héten belül újra zöldül!

A leégetett nádasban hulladékok tömkelege. A nád néhány héten belül újra zöldül!

A meredek homokfal omlik, ezért rézsűzni kell

A meredek homokfal omlik, ezért rézsűzni kell

Elbontásra váró tákolmányok

Elbontásra váró tákolmányok

A horgászállás létesítésekor megbontott homokfal. Balesetveszélyes!

A horgászállás létesítésekor megbontott homokfal. Balesetveszélyes!

palarek11

Szabálytalan építmény hulladékalapokon

 

Megkezdődött a munka (március 4.)

Gödörtemetés

Gödörtemetés

palarek17

Szinte minden merítés hulladékot talál

palarek19

Betontámok emelése

Illegális stég elbontása

Illegális stég elbontása

palarek21

Teherautó menetkészen