Látogatók a barlang nagytermében

Látogatók a barlang nagytermében

A 2018. évben  megnövekedett létszámmal lezajlott barlangi látogatónapok tapasztalatai alapján némileg megváltoztattuk a Sátorkőpusztai-barlang üzemeltetési rendjét. A barlang védelmét és a vendégek érdeklődését is maximálisan szem előtt tartva úgy döntöttünk, hogy havonta egy hétvégi napon fogadjuk őket, akkor viszont reggeltől délutánig több csoportban zajlanak a túrák. A döntés mögött húzódó okokat foglaljuk össze az alábbiakban.

Mielőtt erre kitérünk, tekintsük át a barlanggal kapcsolatos alapvető tudnivalókat. A fokozottan védett Sátorkőpusztai-barlang, mint minden hazai barlang, az állam tulajdona. Vagyonkezelője, vagy ha úgy tetszik fenntartója, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI). A barlang állagmegóvását és kutatását a DINPI-vel kötött megállapodás értelmében szervezetünk (Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület, rövid nevén a BEBTE) 1989 óta végzi, míg turisztikai működtetését 1993-tól. [A BEBTE elődje, azaz a dorogi Kadić Ottokár Barlangkutató Csoport 1958-1988 között volt a barlang „gazdája”.]

Kik működtetik a barlangot?

Túravezetés 10 emeletnyi mélyséágben

Túravezetés 10 emeletnyi mélységben

Egyesületünk természetesen non-profit szervezet, vagyis tagjai önkéntesek, akik „civil” foglalkozásuk mellett, kizárólag szabadidejükben foglalkoznak a barlang kutatásával, de a látogatók kalauzolásával is. A jelenlegi aktív tagság körülbelül 25 főből áll, míg a barlangi túráztatásokat illetően hozzávetőleg 15 fővel számolhatunk. [A túráztatást egyszerre legalább 8 fő végzi; a felszíni ügyelet mellett a különböző szinteken is barlangászok biztosítják a létrákon közlekedőket  míg a barlangot szóban két egymást váltó túravezető mutatja be]. A belépődíjak összegét a BEBTE mindenkori Közgyűlése hagyja jóvá. Ennek megállapításánál sok mindent figyelembe kellett vennünk. A látogatóktól befolyó összeget részben a barlang fenntartására fordítjuk (megemlíthetjük itt a világítást biztosító aggregátorok üzemanyag- és szervízköltségét, a reflektorok gyakori cseréjét, a villamos hálózat és a beépített műtárgyak karbantartását, szükség esetén cseréjét). Ugyanakkor a feltáráshoz, járatok takarításához szükséges eszközök beszerzését is ebből a bevételből tudjuk biztosítani. Ezeken kívül a látogatói díjak segítenek abban, hogy a vendégek testi épségét biztosító sisakokat rendszeresen cserélhessük, valamint, hogy mindenki egy esetleges baleset esetén biztosítva legyen (Generali Biztosító). A bevételek egy részéből különböző, a barlangot bemutató kiadványok is készülnek. Fontos kiemelni, hogy a tagság a túravezetést mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi.

Megnövekedett látogatószám

A barlang alsó szintjére 9 méteres létrán juthatunk le

A barlang alsó szintjére 9 méteres létrán juthatunk le

A korábbi években jóval kevesebben látogattak hozzánk, mint 2018-ban, így havi 2-3 alkalom sem volt megterhelő a barlangra és a túravezetésben közreműködő barlangászok számára. A látogatók létszámának jelentős növekedése a 2017-es kiépítésnek és a Facebook-oldalon történő hirdetéseknek köszönhető. A 2018-as év ebből a szempontból tesztüzemnek is tekinthető. Igaz ugyan, hogy rövidebb idő alatt nagyobb létszámot tudunk mozgatni a barlangban, de a járatok relatíve kis légköbtartalma miatt a teljes légcsere napokat, olykor heteket vesz igénybe, elsősorban ezért kell limitálnunk a látogatószámot. A kilélegzett nagy mennyiségű szén-dioxid, valamint a látogatók által termelt túlzott hő a barlang klímáját kedvezőtlenül érinti, ami hosszú távon a képződmények károsodását is eredményezheti. A másik ok, ami miatt csökkentettük a látogatónapok számát, sokkal prózaibb; a túráztatással párhuzamosan a barlang kutatásával, járatainak karban tartásával is foglalkoznunk kell, amire a folyamatos túravezetések mellett nem maradna időnk. És ugyebár az emberi tényezőket is illik figyelembe venni; A munkahelyen átdolgozott hétköznapok után a pihenésre, egyéb programokra is gondolnunk kell.

A barlang bemutatásakor a természeti értékekkel való megismertetés vágya hajt bennünket és közvetve annak védelme is. Hiszen csak azt tudjuk védeni, amit ismerünk. Ez az egyik vezérelvünk. Látogatóink pozitív visszajelzései, lelkesedésük a legnagyobb ösztönző erő abban, hogy önkéntes munkánkat folytassuk. Természetesen nem zárt közösség a mienk, bárki tagja lehet, aki azonosulni tud a célokkal.

Szöveg: Lieber Tamás

Fotók: Gábor Éva