2007. július 27.

Indulásra várva, a táró bejáratánál

Indulásra várva, a táró bejáratánál

Magántőke bevonásával, 2007 nyarán több éves szünet után ismét működésbe állt a tokod-altárói vízakna, lehetővé téve, hogy a környékbeli városok ismét, vagy első ízben karsztvíz-alapra helyezzék ivóvízellátásukat.
Míg Dorog eddig is többnyire karsztvízből fedezte szükségletét (sárisápi kút), illetve kis részben a Duna vizéből, addig Esztergom lakosságát teljes egészében a Kis-Duna-ágra telepített parti szűrésű kúthálózat látta el az alapvető szükséglettel.
A 2004-es folyószennyezés rámutatott arra, hogy jóllehet a dunai kutak többnyire kifogástalan minőségű vizet biztosítanak, azok működését egy esetleges szennyezés hosszabb-rövidebb ideig gátolhatja. Ekkor merült fel az alternatív vízkivételi lehetőség megteremtése.

Az Esztergomtól légvonalban csupán néhány kilométerre lévő altárói létesítmény adta magát, a gond csak az volt, hogy a vágatrendszer majd egy évtizede használaton kívül állt. A megszüntetésre ítélt telepet már-már a klinikai halál állapotából sikerült az idei évben újra üzembe helyezni. A szakembereknek a több mint 3 kilométer hosszú szervízalagút rendbehozása (omlások elhárítása, támfalak megerősítése) mellett a korszerű szivattyútelep és szellőztetőrendszer telepítéséről is gondoskodniuk kellett, nem beszélve a vizet továbbító több kilométeres csőhálózat kiépítéséről, illetve felújításáról. A munkálatokat ugyanakkor nehezítette, hogy a villamos vezetéket több helyütt is ellopták, ellehetetlenítve többek között a villanyvonat működését. A nehézségeket áthidalandó, egy kölcsönkapott muzeálisnak számító NDK gyártmányú akkumulátoros vonatot helyeztek üzembe, ami nélkülözhetetlen az ember számára helyenként csak nehezen járható vágatban való közlekedés, illetve az eszközök, berendezések szállítása miatt.

Vállalkozói segítséggel végül is a probléma nagy részét július végére sikerült megoldani, a telep immáron termelheti a fogyasztható vizet. Természetesen munka még akad bőven. Ottjártunkkor az esztergomi vonal átöblítése zajlott (a sokáig használaton kívüli, elrozsdásodott vezeték mosatása történt, ugyanis csak a rozsda kimosódása után lehet a fogyasztói hálózatba küldeni a vizet), és hamarosan megkezdődik egy palackozó részleg kiépítése is.

KÉPRIPORTUNK
(Hohl Zoltán felvételei)

Indulásra várva

Indulásra várva

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

A bányavonat (népes) egyszerre 14 embert képes a 3 kilométerre lévő vízbázisra szállítani. A vonatozás kb. 20 percet vesz igénybe. A kisvonat hol mesterséges támfalak között halad, de gyakran keresztez természetes eredetű üregeket (barlangokat) is

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

A hegy gyomrában található a felújított szivattyútelep, mely folyamatos üzemben emeli ki a tiszta karsztvizet

A vizet egy automata rendszer, csírátlanítás végett klórozza (előírás). Ez a fertőtlenítő eljárás a vízminőséget nem befolyásolja, de elejét veszi annak, hogy az esetlegesen pangó mellékágakban baktériumtelepek, valamint algák szaporodjanak. A csírátlanítás előtt azonban mód van a mintavételezésre és ilyesformán a fogyasztásra is

A vizet egy automata rendszer, csírátlanítás végett klórozza (előírás). Ez a fertőtlenítő eljárás a vízminőséget nem befolyásolja, de elejét veszi annak, hogy az esetlegesen pangó mellékágakban baktériumtelepek, valamint algák szaporodjanak. A csírátlanítás előtt azonban mód van a mintavételezésre és ilyesformán a fogyasztásra is

Klór bevetésre várva

Klór bevetésre várva

Íme a karsztvíz szintje. A dorogi medencében folyó szénbányászat megszűnése óta a víz több tíz métert emelkedett, lehetővé téve annak gazdaságosabb kitermelését

Íme a karsztvíz szintje. A dorogi medencében folyó szénbányászat megszűnése óta a víz több tíz métert emelkedett, lehetővé téve annak gazdaságosabb kitermelését

TERMÉSZETES ÜREGEK

Kalcitképződmények az alsó kavernában

Kalcitképződmények az alsó kavernában

A mesterséges vágatok gyakran mészköves réteget szelnek át, ezért nem ritka, hogy korábban a felszínnel egyáltalán nem közlekedő természetes üregek, barlangok nyílnak meg. Mivel ezek a hasadékok csak a bányán keresztül képesek szellőzni, bejárásuk is csak a bányát szellőztető berendezések működésekor lehetséges. Ottjártunkkor az ún. Alsó-barlangot tudtuk csak megnézni, a felső, jóval kiterjedtebb barlangrendszer járatainak légtere nem lélegezhető be, jelenleg még átszellőztetésre vár.

Minden bizonnyal, amikorra képes beszámolónk eljut a kedves olvasóhoz, már Esztergom városa is az innen termelt vizet fogyasztja. A terület mely alatt a fogyasztásra kitermelt karsztvíz természetes közegében megtalálható, iparilag terhelt vidék. Fontosnak tartjuk, hogy az üzemek, gyárak tulajdonosai, akárcsak a térségben élő lakosság tisztában legyen felelősségével.

Biztosító gerendák

A barlang fala a szomszédos vágathajtások következtében megrepedezett, támasztásra szorul

Kalcitrétegek. Sajnos a képződmények nagy részét illetéktelenek, saját célra (vélhetően az otthoni vitrinben való elhelyezésre) letermelték. Ez maradt!

Kalcitrétegek. Sajnos a képződmények nagy részét illetéktelenek, saját célra (vélhetően az otthoni vitrinben való elhelyezésre) letermelték. Ez maradt!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Szerencsére találni még sértetlen képződményeket is, igaz már csak keveset. A képeken aragonitkristályokat látunk

Indulás a felszín felé

Indulás a felszín felé

„A TERMÉSZETES, JÓ MINŐSÉGŰ IVÓVÍZ NEKÜNK AJÁNDÉK, NE TÉKOZOLJUK EL, VIGYÁZZUNK RÁ!”