1-DSCF0556

Hajnáczky Tamás ügyvezető igazgató ismertetője Tokodaltárón

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) meghívására a Duna-Ipoly, a Duna-Dráva, az Aggteleki Nemzeti Park, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Barlangtani Osztályának munkatársai tettek látogatást térségünkben március 17-én.  A régóta tervezett szakmai kirándulás célja az említett szervezetek, illetve intézmények közötti együttműködés erősítése volt.

A szakmai program az Aqua Európa Kft. tokodaltárói karsztvízállomásán kezdődött, ahol Hajnáczky Tamás bányamérnök, ügyvezető mutatta be a Dorog és Esztergom térségének ivóvízellátását biztosító tevékenységet, majd a résztvevők Mráz László főaknász vezetésével az egykori szénbányába telepített szivattyúállomást tekintették meg. Az elsősorban barlangokkal foglalkozó szakemberek az egykori bányaművelés által feltárt egyik kavernát (barlangot) is bejárták (azt, amelyet a BEBTE tagjai januárban megtisztítottak).

A program a bányabejárás után a Sátorkőpusztai-barlang bemutatásával folytatódott. Itt Lieber Tamás,  a barlangot 1989 óta gondozó BEBTE elnöke kalauzolta a vendégeket, akik a barlang különleges képződményei mellett bepillantást nyerhettek a jelenleg is zajló feltáró, valamint tudományos kutatásokba.

1-DSCF0573

Pogorisky György  (az Aggteleki Nemzeti Park túravezetője) és Mráz László főaknász a bányából való kiérkezést követően

A felszín alatt zajló, baráti hangulatú megbeszélésen a jelen lévők egyetértettek abban, hogy szükség lenne a hazai idegenforgalmi barlangokat működtető intézmények, szervezetek munkájának összehangolását célzó szakmai társulás létrehozására. (kb. 15 évvel ezelőtt már volt ilyen kezdeményezés, amely akkor személyes konfliktusok okán megakadt). A létrehozandó szervezet amellett, hogy egy egységes arculatot (közös kiadványok, honlap stb.) biztosítana az abban résztvevőknek, de a közvetlenül a barlangot látogató közönséggel foglalkozó személyzet (barlangüzemeltetők, túraszervezők, túravezetők) számára is lehetőséget adna a rendszeres tanácskozásokra, valamint a tapasztalatszerzés céljából egymáshoz tett szakmai látogatásokra.

A tervezett társulás (egyelőre még nem végleges nevén Turisztikai és Idegenforgalmi Barlangok Szövetsége) megalakításának előkészületei a Sátorkőpusztán tett ígéretek szerint heteken belül elkezdődhetnek.