ALL_02

A barlang bonyolult járatrendszere is jól ábrázolható a 3 dimenziós leképezéssel

A Barlangkutatók “Szablyár Péter” Szakmai Konferenciáján 2018. november 17-én jelentette be Surányi Gergely geofizikus, barlangkutató, hogy elkészült a Sátorkőpusztai-barlang 3 dimenziós térképe. A közel két évig tartó munka gyümölcse immáron bárki számára megtekinthető, igaz, egyelőre még csak virtuálisan, de apró kiegészítéseket követően vélhetően kézbe is vehető lesz ennek nyomtatott változata. Ez az esemény komoly mérföldkő a barlang kutatásának történetében.

Az alábbiakban a térképkészítés kulisszatitkait olvashatják Surányi Gergelytől.

A barlangok térképezése, különösen az olyan térbeli labirintusoké, mint a Sátorkőpusztai-barlang, igen komoly kihívás a geodéták számára. A hagyományos, papír alapú ábrázolás alig, vagy egyáltalán nem tudja visszaadni a tényleges térbeli alakot. Legtöbbször csak síkvetületek, síkmetszetek készülnek, amelyek alapján még a barlangot jól ismerőknek is nagyon nehéz az egyes termek és járatok térbeli kapcsolatának megértése. Természetesen a hagyományos módszerekkel térképezett barlangokról is készíthetők különböző technikával térérzetet keltő rajzok (axonometrikus ábrázolás, árnyékolás, stb.), de ezek is csak egy nézőpontból tudják szemléltetni az üregrendszereket. Az „igazi” háromdimenziós megjelenítést lehetővé tévő pontos makettek elkészítése hagyományos eszközökkel pedig olyan heroikus munkát igényel, amire világszerte alig akad példa.

A lézerszkennerek elterjedése forradalmi változást hozott ezen a területen is. A modern technikával már nemcsak a végeredmény lesz rendkívül látványos, de sokszor a terepi mérés is jóval egyszerűbb, mint a hagyományos eszközökkel, nem is szólva a nagyságrendekkel nagyobb pontosságról és térbeli felbontásról. Egy negatívum, hogy a barlangi használatra alkalmas eszközök ára majd két évtized alatt sem lett lényegesen alacsonyabb, ami a mai napig gátolja a mérési módszer széleskörű elterjedését. De az olyan különleges objektumok esetében, mint a Sátorkőpusztai-barlang, ahol nemcsak a páratlan kristályképződmények, de a gömbüstös barlangi formakincs is nagyon látványos, mindenképpen megéri vállalni a többletköltséget a pontos háromdimenziós felmérés elkészítéséért.

A lézerszkenneres térképezést 2018 folyamán a Burken Kft. eszközeivel és támogatásával végeztük el. A könnyen bejárható részek méréséhez állványos szkennert, az oldaljáratok és fülkék beméréséhez kézi szkennert használtunk, majd a kapott pontfelhőket egységesítettük, és geodéziai koordinátarendszerbe transzformáltuk. Az adatok feldolgozása jelenleg is folyamatban van, a végleges 3dimenziós modell elkészülte 2018 végére várható.

ALL_07

A barlang 3 D makettje felülnézetben. Jól láthatók a felső szakaszokat uraló gömbfülkék

A barlangi mérésekkel párhuzamosan – Mészáros János segítségével – elkészítettük a barlangot befoglaló Nagy-Strázsa-hegy felszínének térbeli modelljét is. Itt a fotósorozatokon alapuló felületmodellezés módszerét választottuk, amely több száz, drónról készített felvétel alapján állította össze a valóságos színeket mutató pontfelhőt. A fákkal sűrűn borított, valamint a függőleges vagy áthajló sziklafalak „lukas” részein geodéziai GPS pontokkal és teodolitos mérésekkel egészítettük ki az adatbázist.

Szöveg, képek, animációk: Dr. Surányi Gergely

 

 

 

 

A barlang virtuális makettje

A Sátorkőpusztai-, valamint a Strázsa-barlang a Nagy-Strázsa-hegy vetületében. Ez a felvételezés nagyon sok kérdést megválaszol a két barlang egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozóan