A barlang térképezése modern eszközökkel zajlik

A barlang térképezése modern eszközökkel zajlik

A Sátorkőpusztai-barlang jelenleg feltáró és tudományos kutatások helyszíne is egyben. A Benedek Endre-teremben 2016-ban végzett próbabontás 2018 elején a végéhez ért. Közel 2 köbméternyi üledék eltávolításával megismertük a terem aljzatát képező természetes kitöltést, valamint a korábban takarásban lévő, képződményekkel gazdagon díszített szálkőfalat.

2017 szeptemberében a Duna-Ipoly Nemzeti Park KEHOP-pályázatának keretében felújíttattuk a barlang közlekedést segítő eszközeit. Új létrákat, lépcsőt és hidat építettünk be. A barlang Középszintje szinte teljesen mentesült a taposástól, ami természetvédelmi szempontból kedvező feltételeket teremtett. A taposás alól felszabadult természetes felszín letakarítása (agyagmentesítése) révén – amely során pl. a Ferde-teremből 3 köbméternyi anyag került felszínre – a barlang esztétikája is jelentős mértékben javult. A feltáró kutatással párhuzamosan tudományos kutatások is zajlanak a barlangban. Dr. Surányi Gergely geofizikus vezetésével geodéziai és müontomográfiás felmérések történnek. Ennek eredményeként, várhatóan 2018 végére egy, a korábbiaknál jóval pontosabb, 3 dimenziós térkép készül majd a barlang zegzugos járatairól, valamint a szomszédos Strázsa-barlangról. A pontosított térképek végre választ adhatnak a két barlang egymáshoz viszonyított vitatott elhelyezkedéséről.