A barlang térképezése modern eszközökkel zajlik

A barlang térképezése modern eszközökkel zajlik

A Sátorkőpusztai-barlang jelenleg feltáró és tudományos kutatások helyszíne is egyben. A Benedek Endre-teremben 2016-ban végzett próbabontás 2018 elején a végéhez ért. Közel 2 köbméternyi üledék eltávolításával megismertük a terem aljzatát képező természetes kitöltést, valamint a korábban takarásban lévő, képződményekkel gazdagon díszített szálkőfalat.

2017 szeptemberében a Duna-Ipoly Nemzeti Park KEHOP-pályázatának keretében felújíttattuk a barlang közlekedést segítő eszközeit. Új létrákat, lépcsőt és hidat építettünk be. A barlang Középszintje szinte teljesen mentesült a taposástól, ami természetvédelmi szempontból kedvező feltételeket teremtett. A taposás alól felszabadult természetes felszín letakarítása (agyagmentesítése) révén – amely során például a Ferde-teremből 3 köbméternyi anyag került felszínre – a barlang esztétikája is jelentős mértékben javult. A feltáró kutatással párhuzamosan tudományos kutatások is zajlanak a barlangban. Dr. Surányi Gergely geofizikus vezetésével geodéziai és müontomográfiás felmérések történnek. Ennek eredményeként 2018 végére egy, a korábbiaknál jóval pontosabb, 3 dimenziós térkép készült a barlang zegzugos járatairól, valamint a szomszédos Strázsa-barlangról. A pontosított térképek segítségével végre választ kaphattunk a két barlang egymáshoz viszonyított vitatott elhelyezkedéséről.

A bontási törmelék csörlőzése közben (Fotó: Berentés Ágnes)

A bontási törmelék csörlőzése közben
(Fotó: Berentés Ágnes)

A 2019. év is a feltárások jegyében telt. A Benedek Endre-terem keleti felében, a Disznófürdő-ág bejárata előtt-fölött a korábbi évtizedekben felhalmozott törmelék elbontásával teljesen átalakult a járat arculata. Egy év alatt kb. 15 köbméter törmeléket takarítottunk ki innen, ami egyrészt jelentősen megnövelte a szakasz méreteit, másodsorban új, korábban agyaggal elfedett kristályos falfelületek, illetve ezekből kiinduló kisebb-nagyobb üregek nyíltak meg. A nagytermi munkákkal párhuzamosan a Ferde-terem kozmetikázása, „bővítése” is szép eredményekkel zárult. Bővítés alatt olyan üledékcsapdák kitakarítását értjük, amelyek kisebb üregeket takartak el. Ugyanakkor a fekü (aljzat) agyagmentesítése révén az egykori járószint gazdag borsókőborítása is láthatóvá vált. A Ferde-terem pár évvel ezelőtt még szürke agyagos terem volt, ahol „nem volt semmi különös látnivaló”, mára azonban – hála a barlangkutatók fáradhatatlan munkájának – a Sátorkőpusztai-barlang egyik legnagyobb attrakciójává vált.

2020-ban a COVID-járvány – tekintve, hogy számos tervezett programunkat törölni voltunk kénytelenek – a barlangba „kényszerített” bennünket. Igaz csökkentett létszámmal, de heti 2-3 alkalommal tudtunk elsősorban a nagytermi járatok feltárásával, takarításával foglalkozni. Ez év végére 80-100 köbméternyi, korabeli bontásokból származó anyag felszínre termelését jelentette. A barlang arculata jelentősen átalakult. Nemcsak a látogatható tér lett nagyobb, de járófelületekbe betaposott, falakra hordott agyag eltüntetésével a terem esztétikája is jelentős mértékben javult. A munkát 2021-től a Forrás környezetére is kiterjesztettük, sőt tulajdonképpen ez egész délnyugati teremrészre. Az itteni feladatokkal vélhetően 2024-re készülünk el. 2023-ban a Sátorkőpusztai-barlang mellett a szomszédos Strázsa-barlang feltárására is komoly energiát fordítunk; itt a törmelékeltávolítás mellett a végponti „Lefolyócső” 10 méter mély aknája van terítéken. A főág feküjének eltávolítása 2024 elején nem várt izgalmakat hozott. A néhai csillepályaként szolgáló sínpár helyén csodaszép meanderező járat képe bontakozott ki. 2023 nyarán a nagy-strázsa-hegyi munkák mellett a Kis-Strázsa-hegyen is  kutatásba fogtunk.

Médiapartnerünk

szotkerek_kekzold